+ 34 93 384 10 79
Rubbermaid
Protecció i Seg.
Absorbents
Multiús
Servitrapo ofereix una solució ideal per netejar i polir per a qualsevol tipus de
superfície.
Tovalloletes abrasives resistent als dissolvents.
La capacitat d'absorció és molt alta i no desprenen pelusses.
És un excel·lent substitut dels draps de neteja de cotó, generant menys
residus a causa del seu micro-pes.
Molt indicat per a neteja de vidres per la seva gran absorció.
Pot ser utilitzat en fabriques, tallers mecànics i de planxa (no ratllen la
xapa), així com aplicacions d'ús domèstic per a la neteja de vidre, metalls,
plàstics, fusta, ceràmica, mans brutes, etc ...
Absorbeix tot tipus de líquids, com oli, aigua i emulsions.
Paràmetres del producte
Dimensions: 40 cm Ample x 380 m Llarg 
Pes: 5.3 kgALUVIX GARRAFA DE 25l.

Ref: 4027017
Preu:
IVA no inclos
Quantita:
1
Descripció
Comentaris
Detergent higienitzant escumant alcalí-clorat,
amb inhibidors de corrosió, per a la neteja i
desinfecció en una sola fase.
Indicat per a metalls tous.

PROPIETATS FISICOQUÍMIQUES:
Líquid lleugerament viscós groc d'olor a clor.
Densitat a 20ºC: 1,13 ± 0,02 gr / cm³.
pH a l'1%: 12,0 ± 0,5.
% Clor actiu: 4,0 ± 0,3.

CARACTERÍSTIQUES:
Acció detergent i higienitzant en una sola operació.
Combinació sinèrgica de sals alcalines, tensioactius, segrestants i clor.
Alta capacitat detergent i desgreixador en fred, de tot tipus de brutícies proteïques, greixos, olis i sang.
Incorpora ingredients tensioactius que confereixen al producte un elevat poder humectant i de penetració, que ho fa efectiu en tot tipus de superfícies poroses o rugoses.
Incorpora clor, que proporciona una elevada acció germicida enfront de tot tipus de microorganismes, amb la màxima rapidesa, a més de prevenir l'aparició de pel·lícules proteiques.
El clor actua també com efectiu blanquejador de taques d'origen vegetal.
Especialment dissenyat per a la seva aplicació en superfícies alimentàries: terres, parets, estris i equips de preparació d'aliments.
La seva aplicació amb equips d'escuma Spit-Foam System permet netejar grans superfícies, fins i tot verticals, amb estalvi substancial de producte, temps i mà d'obra.
Alta qualitat d'escuma que permet temps de permanència molt elevats en superfícies verticals.
Es pot utilitzar amb tot tipus d'aigües. Alt poder segrestant en aigües de duresa alta, que a més prevé la formació d'incrustacions en les superfícies tractades, reduint la periodicitat dels processos de desincrustació àcida.
Ampli rang de temperatures de treball.
Fàcilment enjuagable, sense deixar cap residu, el que evita possibles contaminacions dels aliments.
Impacte en aigües residuals:
Contingut en Nitrogen (% N): <0,2
Contingut en Fòsfor (% P): <0,6
DQO (g O2 / kg): 62,2
Els tensioactius presents en aquest preparat compleixen amb el criteri de biodegradabilitat tal com estableix el Reglament CE núm 648/2004 de Detergentes.
Compatibilitat amb materials:
Conté inhibidors d'atac que permeten l'ús del producte amb els materials més habituals en la indústria alimentària inclosos l'alumini i els seus aliatges.
No recomanable aplicar sobre pintures ni metacrilats.
Compatible amb superfícies d'acer inoxidable (AISI 304 o 316).
Compatible amb materials plàstics PP, PE, PTFE (Tefló), PVDF a les condicions habituals de treball.
En cas de dubte, testar la compatibilitat del material amb el producte abans d'un ús prolongat.
Incompatible amb productes àcids, amines i metanol.
US:
Pot aplicar per immersió, manualment o per polvorització mitjançant els equips Spit-Foam System per a la neteja de grans superfícies. Les concentracions d'ús depenen de cada aplicació. De forma general: Conc: 2-3% Temp: 20-60ºC
És important assegurar un correcte aclarit posterior.

NORMES DE MANIPULACIÓ:
Consultar fitxa de seguretat.
No barrejar productes químics purs.

COMPOSICIÓ:
àlcalis
Font de clor
Inhibidors de corrosió
Tensioactius aniònics i no iònics.
segrestants
Afegir comentari
No s'han afegit comentaris . Sigues el primer a fer-ho.